ovrig-utrustning

Desinfektionvattenrening

MetoderDet finns olika typer av desinfektionsmetoder, ofta förekommande är uppvärmning (kokande vätska eller ånga), användande av kemikalier eller med UV ljus sk. UV-anläggningar.
UV-anläggningarKortvågigt UV-ljus dödar olika typer av oönskade mikroorganismer, detta är en miljövänlig och effektiv metod för att desinficera vatten utan inblandning av skadliga kemikalier.Det finns UV-anläggningar för desinfektion av bl.a.:

-Dricksvatten 
-Processvatten
-Avloppsvatten
-Badvatten