ovrig-utrustning

Desinfektionlivsmedel

Grönsaksproducenter, Charkuterier och Läskdryckstillverkare, för att nämna några inom livsmedelstillverkning, kan helt utesluta kemikalier i sitt skölj- och produktvatten. Om man blir medveten om alternativet till kemikalier, att använda UV-desinfektion för människan och miljöns bästa, kan man även återanvända det dyra skölj-vattnet och recirkulera detta genom en UV-anläggning, detta sparar både pengar och miljön!