Nyhet2017-05-11

Degerfors väljer Pumpteknik och reducerar sina energikostnader

Förra året tog Degerfors kommun beslutet att föryngra maskinparken i sitt reningsverk med en ny blåsmaskin. Valet föll på ROBOX Energy – och resultatet blev en rejäl minskning av energiförbrukningen. Tony Kölborg, VA-chef på Degerfors kommun berättar.

– Processen hade ju varit igång i flera år och när sedan Roger Gustafsson på Pumpteknik erbjöd oss att provköra den nya Robuschi-maskinen, då slog vi till.

Sagt och gjort. I slutet av 2016 installerades blåsmaskinen av kommunens egen personal och Pumpteknik hjälpte till med inställningarna, först på plats och sedan via telefon. Tack vare sin kompakta utformning är ROBOX Energy enkel att installera även i befintliga maskinparker, och även i Degerfors gick allt enligt plan.

– Det gick otroligt smidigt med både installation och igångkörning, berättar Tony.

Goda resultat

Nu har maskinen varit igång i ett par månader. Eftersom flödena i ett reningsverk varierar såväl under dygnet som under säsonger gör Tony och hans kollegor kontinuerliga mätningar och justeringar för att optimera prestandan hos sin nya ROBOX Energy. Installationen ska kompletteras med en ljuddämpare och intrimning av styrpanelen kvarstår, men så här långt är Tony Kölborg mycket positiv. Framförallt när det gäller energiförbrukningen. Tony menar att det ännu är lite tidigt att ge en fullständig bild, men kommunens mätningar visar på en rejäl minskning.

– Om vi ställer vår gamla maskin mot ROBOX Energy och mäter vecka mot vecka rakt av, så har vi gått från mellan 5300 och 5500 kWh/vecka till 2800 kWh per vecka.

Genomtänkt konstruktion

Energibesparingen beror dels på Robox Energys höga verkningsgrad som ger upp till 30 % energibesparing, men också på ett större arbetsområde med hög verkningsgrad vid alla driftspunkter – vilket innebär en lägre total energiförbrukning. Även Robuschis lösning med permanentmagnetmotor monterad direkt på kompressoraxeln ger en ytterligare energibesparing på upp till 10 %. Och tack vare den unika 3/5-designen på rotorerna har ROBOX Energy ett lågt driftvarvtal på max 6000 rpm, det innebär att varken remtransmission eller högvarvsväxel är nödvändig, vilket gör transmissionen mer effektiv. Och Tony Kölborg uppskattar finesserna.

– Framförallt är det väldigt skönt att slippa remdriften.

Nöjd kund

Och med det låter vi Tony återgå till sitt, vi misstänker att han vill skruva lite ytterligare på ROBOX Energys inställningar. Så här långt är han i alla fall mycket nöjd med kommunens nya maskin, och med sin leverantör.

– Pumpteknik håller vad de lovar, absolut.

Önskar ni mer information, kontakta någon av Pumptekniks duktiga säljare.

Pumpteknik AB
Tel: 031-89 48 80
E-post: info@pumpteknik.com
www.pumpteknik.com