ventiler

Crosby

Crosby har stark position som ledande i övertryckssäkerhet. De direktfjäderstyrda säkerhets- och tryckavlastningsventilerna är bland världens mest använda för olje- och gasproduktion och raffinering, petrokemisk och kemisk bearbetning samt konventionell och kärnkraft.

Fabrikatets representant i Sverige