ovrig-utrustning

Citect

Australiensiska Citect är världsledande på program för informationshantering inom industri- och fastighetsövervakning. Beijer Electronics är med i Citects utvecklingsgrupper och många av våra projekt genomförs i nära samarbete med Citects teknikorganisation. Det finns även ett djupgående samarbete mellan Citect och Mitsubishi Electric som medför en unik integration mellan produkterna.

Fabrikatets representant i Sverige