Nyhet2016-04-21

Christian Berner AB levererar mätsystem för vatten- och avloppsreningsverk till Sandviken

Teknikhandelsföretaget Christian Berner AB levererar analysinstrument till Sandviken Energi i Sandviken. Leveransen har ett ordervärde av cirka 1 miljon kronor och lösningen bidrar till enklare övervakning och en jämn vattenkvalitet.

Sandviken Energi ansvarar för att leverera ett dricksvatten av hög kvalitet samt att rena avloppsvattnet så att belastningen på miljön blir så liten som möjligt. Kraven från Sandviken Energi var lätthanterliga och robusta mätsystem för vatten- och avloppsreningsverk i kommunen. Installation kommer att ske under våren 2016.

– Tidigare leveranser av UV-system och pH-mätare har fungerat excellent och det har visat sig att Christian Berner AB kan leverera kraftfulla system för att övervaka våra vatteninstallationer, säger Johanna Weglin-Nilsson, Drift- och processingenjör på Sandviken Energi.

Sandvikens kommun har sex mindre grundvattenverk samt ett ytvattenverk som försörjer 38 000 invånare med friskt dricksvatten. Kommunen har också nio avloppsreningsverk som behandlar vattnet genom mekanisk, biologisk och kemisk rening.
– För att kunna övervaka vattenkvaliteten i realtid krävs avancerade onlinelösningar som vi är nöjda över att kunna leverera, säger Leif Kall, teknisk säljare på Christian Berner AB

Christian Berner AB representerar WTW och Knick, som är ledande tillverkare av system för processövervakning och styrning.

För ytterligare information kontakta:

Leif Kall, teknisk säljare på Christian Berner AB, tel +46 (0) 8-564 88 486 E-post: leif.kall@christianberner.com, www.christianberner.se