Nyhet2015-06-18

Christian Berner AB levererar domventiler till Göteborg Energis biogasanläggning GoBiGas

Göteborg Energi väljer domventiler från teknikföretaget Christian Berner AB till sin nya biogasanläggning. Leveransen omfattar fyra stycken domventiler (Ø 400 mm) som ska användas vid förgasning av biobränsle i deras stora miljösatsning GoBiGas. Installation sker i maj/juni.

Gothenburg Biomass Gasification Project, GoBiGas, är Göteborg Energis största satsning på produktion av biogas. Biogasen framställs genom förgasning av restprodukter från skogen – en av de sannolikt viktigaste energikällorna i framtiden.

Domventilernas roll i förgasningsprocessen är att slussa flödet av biobränslet in till förgasningsanläggningen. De befintliga ventilerna behövde skiftas ut till nya av mer robust karaktär för att öka tillgängligheten på anläggningen. Valet föll då på domventiler från Christian Berner AB.

– Vår domventil är marknadens mest tillförlitliga ventil och används i tusentals applikationer världen över. Det skapar en trygghet för kund som jag upplever var avgörande i detta fall, säger Kurt Olofsson, teknisk säljare på Christian Berner AB.

Ventilen har ett mycket lågt underhållsbehov och dess robusta utförande klarar tryck upp till 30 bar och temperaturer upp till 480 ºC. Den har kapacitet att klara en miljon cykler mellan underhållstillfällena oavsett applikation.

– Under uppstarten av anläggningen hade vi några tillfällen när de befintliga spjällen inte höll tätt. Vi vill nu testa en annan typ av spjäll/ventiler för att se om vi kan öka tillgängligheten, berättar Jörgen Kollberg, projektledare på Valmet (samarbetspartner till Göteborg Energi).

Göteborg Energi räknar med att anläggningen ska leverera biogas motsvarande 160 GWh/år. Det motsvarar drivmedel till ca 15 000 bilar eller 400 bussar. Eftersom biogasen framställs av förnyelsebara källor bidrar den inte till utsläpp av koldioxid.

För ytterligare information kontakta:

Kurt Olofsson, teknisk säljare på Christian Berner AB, tfn
E-post: kurt.olofsson@christianberner.com, www.christianberner.se