Nyhet2018-03-09

Certa pumpen höjer standarden i livsmedelsindustrin

Certa™ är den senaste innovationen från MasoSine processpumpar, skaparna av Sinus® pumpteknologin.

Sätter ännu högre pumpstandarder i livsmedels-, dryckes- och kosmetikaindustrin. Certa har EHEDG-certifiering (typ EL klass I och nu även aseptisk klass I) och 3A-certifiering som standard. Certa är ytterst enkel att rengöra vilket innebär minsta möjliga underhåll och kortast möjliga driftstopp.

  • Renare än en lobrotor eller kolvrotorpumpar
  • Sugförmåga ner till 85% vakuum
  • Nästintill pulsationsfri
  • Låg skjuvning (skonsam mot produkten)
  • Hanterar partiklar upp till 60mm
  • Fullt reverserbar – pumpar i båda riktningar
  • En rotor, en axel, en axeltätning skild från växellådan
  • Lägst total ägandekostnad (TCO)
  • Energisnål: 50 % lägre energiförbrukning än lobrotor

Certa pump

Den innovativa pumptekniken för livsmedelsbranschen erbjuder inte bara en kraftig sugförmåga för hantering av viskösa produkter men också avsevärda fördelar i jämförelse med alternativ teknik. I motsats till traditionella pumpar med rotorer som skär igenom vätskan transporterar Certas sinusrotor vätskan varsamt genom pumpen så att skjuvningen kraftigt minskas. Samtidigt minskar elkonsumtionen med upp till 50 % när det gäller vätskor med hög viskositet.

Sinustekninken från MasoSine erbjuder en överlägsen hantering av viskösa produkter, så gott som ingen pulsation, enkelt handhavande, pålitlighet, energieffektivitet, utbytbara delar och låg ägandekostnad.

Under många år har Sine®-pumpar spelat en viktig och mycket framgångsrik roll när det gäller att transportera  vätskor med viskositet på upp till 8 miljoner cP. Den nya Certa-pumpen fullbordar det befintliga produktsortimentet genom att erbjuda användare en fullt CIP-kapabel pump med flöden på upp till 99 000 l/h.

För mer information kontakta:

Watson-Marlow Alitea

Hammarby Fabriksväg 29-31

120 30 Stockholm

Tel: 08-556 556 00

Mail: info@wmftg.se

www.wmftg.se