ovrig-utrustning

Centrifuger

Centrifuger avvattnar framförallt slam som normalt har en torrhalt på ca 0, 5-4% där man
vill uppnå en torrhalt på ca 25%. Själva avskiljningen sker i en roterande
trumma (Centrifug) som består av en cylindrisk och en konisk del. Den tunga fasen (slammet)
slungas av centrifugalkraften ut mot periferin i trumman, samtidigt som den
inbyggda skruven skrapar ut slamfasen. Ofta doseras polymer in i slammet för att
förbättra seperationsegenskaperna.

Rekommenderade leverantörer