Nyhet2014-11-19

Calioserien fortsätter att växa

VM Pumpar har nu ytterligare modeller i Calioserien på lager i Göteborg för omgående leverans. Inom kort finns Calio i 38 olika modeller med högeffektiva pumpar för att du skall kunna välja rätt pump till rätt anläggning.

På lager i Göteborg för omgående leveranser finns numera även de nya storlekarna Calio 40-120, Calio 40-180, Calio 50-150 och Calio 50-180.

VM Pumpar är riktigt glada över allt positivt vi höra om Caliopumparna. Konstruktionen med den vridbara displayen så att man slipper allt jobb med att tömma, skruva loss, fylla på och lufta pumpen om displayen skall vridas efter driftsättning. De färdigskurna packningarna som medföljer de flänsade pumparna. Den höga kvaliteten på isoleringskåpan. Den ökade driftsäkerheten som vår unika tryckutjämningstätning innebär vid problem med kalk och magnetit. Den enkla inställningen där man direkt ser förändringen av flödet i systemet.

De energimedvetna kunderna uppskattar också vårt Ecomode där vi optimerar regleringen och mer eller mindre halverar energiförbrukningen jämfört med traditionell proportionerlig reglering av våtlöpande cirkulationspumpar.

Läs mer om Caliopumparna här >>>

VM Pumpar är ett bolag med sina rötter i Vadstena Pumpar, ABS Pumpar och senare danska Smedegaardkoncernen. Sedan 2012 ingår VM Pumpar i KSB-koncernen med över 16200 anställda i 120 länder och med en total årlig omsättning överstigande 2,3 miljarder Euro. I produktsortimentet finner ni välkända varumärken som VM, VMP, VME, Shuntmaster samt ett brett sortiment av energioptimerade våta cirkulationspumpar med pumpserien Calio som främsta produkten.

Mer information finns på www.vmpumpar.se