Nyhet2022-04-20

Buschs digitala IoT-tjänst ”OTTO” minskar produktionsstoppen

Produktionsstopp är ett stort och dyrt problem för många tillverkare och bör undvikas. Intelligenta IoT-lösningar kan bidra till att minska produktionsstoppen och sparar mycket pengar. OTTO är den digitala tjänsteinnovationen från Busch Vacuum Solutions. Den kombinerar övervakning av vakuumpumpar med ett attraktivt servicepaket. Hög tillförlitlighet i processer och mindre ägandekostnader.

Busch IoT instrumentpanel och Busch Vacuum App spårar data permanent. Med den information som finns till hands kan prestandan analyseras och processerna optimeras. Busch installerar ett eget sensorpaket vid vakuumpumparna, som samlar in och bearbetar data. Uppgifterna lagras i Busch-molnet via en mobil anslutning.

IoT-boxen övervakar ständigt processen och tillståndet på vakuumpumparna. OTTO håller reda på tiden fram till nästa underhåll och visar till exempel omgivningstemperatur och oljetemperatur. Insamlade prestanda visa på instrumentpanelen 24/7, data tolkas och trender presenteras. För att optimera produktionen lämnar Busch en komplett sammanställning samt rekommendationer för en mer effektiv drift.

Baserat på dataanalysen tar Busch hand om förebyggande underhåll och skickar en servicetekniker vid behov.

Ottos digitala tjänster från Busch finns i tre olika skräddarsydda paket, oavsett om kunden vill ta hand om övervakningen själv eller vill att Busch ska ta hand om den.  Lämpligt OTTO-paket upptäcker avvikelser innan de blir ett problem. Risker och kostnader i samband med oplanerade driftstopp undviks och leder till optimal processtillförlitlighet och högre produktivitet.

Även på redan installerade vakuumpumpar kan ett Busch IoT-kit eftermonteras.

För mer information kontakta:

Busch Vakuumteknik AB
Epost: info@busch.se
Telefon: 031-338 00 80
www.busch.se