Nyhet2023-06-27

Busch vakuumteknik förvärvar Vakuumexperten i Sverige AB

Busch Vakuumteknik AB förvärvar det Göteborgsbaserade serviceföretaget VakuumExperten i Sverige AB som är specialiserat på förebyggande och avhjälpande underhållsarbete inom vakuumteknik.

VakuumExperten i Sverige AB grundades 2001 och har sedan dess stadigt breddat sin marknadsnärvaro genom hög kvalitet och kundorientering. Företaget har ett mycket gott renommé, särskilt inom dagligvaruhandeln. Genom förvärvet av VakuumExperten kommer Busch Vakuumteknik AB att utöka sitt redan breda sortiment med kompletterande service.

VakuumExperten kommer att bli helt integrerade i Busch Vakuumteknik AB. Företaget kommer att fortsätta tillhandahålla oavbruten service till sina kunder och behålla sina befintliga leverantörer. Busch tar över all personal på VakuumExperten.

VakuumExperten i Sverige AB grundades 2001 och har sedan dess stadigt breddat sin marknadsnärvaro genom hög kvalitet och kundorientering. Företaget har ett mycket gott renommé, särskilt inom dagligvaruhandeln.

Genom förvärvet av VakuumExperten kommer Busch Vakuumteknik AB att utöka sitt redan breda sortiment med kompletterande service.

Busch Vakuumteknik AB förvärvar VakuumExperten i Sverige AB | Busch Sverige (buschvacuum.com)

För mer information kontakta

Busch Vakuumteknik AB
Epost: info@busch.se
Telefon: 031-338 00 80
www.busch.se