ovrig-utrustning

Brodersen Systems

Brodersen Systems är en innovativ dansk verksamhet, som har specialiserat sig på utveckling och produktion av RTU:er för användning inom elförsörjning och infrastruktur. Produkterna är tekniskt i framkant och erbjuder en unik kombination av högteknologisk IT-och datakommunikation med konservativ kvalitet som klarar även de mest extrema miljöer

Fabrikatets representant i Sverige