pumpar

Bredel

Bredel är den första och största tillverkaren av slangpumpar

Bredel pumpar är marknadsledande slangpumpar som återfinns i alla typer av industrier, från tillverkning av djurfoder till keramisk tillverkning och vattenbehandling. De ger unika möjligheter till pumpning i anpassade hastigheter vid exempelvis produktion som innefattar frätande och känsliga ämnen. Industritillverkning har högt ställda krav avseende säkerhet, miljö och precision. Bredel pumpar tillgodoser det behovet.

Fabrikatets representant i Sverige