Nyhet2016-11-22

Braviken valde ventiler och låssystem från Alnab för sektionering av högtrycksnätet

Holmen Paper Braviken har länge haft ett periodiskt behov av totalstopp (ångstopp) på grund av besiktningar av högtrycksnätet (60bar). Nätet var inte utformat att stängas av i sektioner för att kunna producera ånga från fastbränslepannan eller oljepannan med nätet delvist avstängt. Detta berodde mycket på att det inte funnits något system för att kunna ställa av delar av nätet på ett säkert sätt. Om ett system kan sektionera högtrycksnätet på ett säkert sätt finns en stor besparingspotential i minskat behov av totalstopp.

Innovativ lösning

Underhåll undersökte möjligheterna för en säker avstängning och fann ett lämpligt alternativ. Med ett originellt tänkande hittade man hos Alnab ett innovativt Haake ventillås på bravikenlåssystem från Haake som främst hade använts inom den petrokemiska industrin. Låssystemet bygger på en enkel idé men med en nytänkande applikation. Grundtanken är att en förbestämd låssekvens säkerställer att de rätta ventilerna är öppna respektive stängda för att säkerställa att ingen ånga finns i de avstängda delarna. Tillsammans med Holmen Paper Bravikens certifieringsorgan hölls en snabb dialog där Haake låssystem godkändes för att användas på ett högtrycksnät med ånga. Lösningen på det mångåriga problemet med periodiska nedstängningar av bruket löstes med ett okonventionellt tänkande och ett för ångproduktion revolutionerande system. Holmen Paper Braviken kan nu stoltsera med att inneha det första högtrycksnätet med ett godkänt låssystem av detta slag.

Holmen Paper Braviken passade samtidigt på att investera i nya ventiler till Wakmet kilslidsventilhögtrycksnätet från Alnab. Kilslidsventiler från Wakmet och DRW samt kägelventiler från Wakmet. På samtliga ventiler monterades det Haakelås.

Det finns ett flertal positiva effekter av att kunna sektionera högtrycksnätet, förutom minskat behov av totalstopp. Främst kan underhållsarbeten nu ske på ett säkert sätt på högtrycksnätet utan att orsaka totalstopp på bruket. Exempel kan vara läckage på ledningar, ventiler eller kopplingar men även löpande underhåll som byte av packningar och inställningar av reglerventiler. Även inspektioner och undersökningar kan genomföras utan att stänga ned hela nätet. Det går även att utveckla och utföra planerade projekt och underhåll på systemet under drift. Till exempel kan nu reducerstationer bytas ut och uppdateras utan en totalavstängning för att säkerställa en optimal maskinpark.

Haake låssystem användes direkt vid drifttagning då totalstoppet 2016 kunde förkortas med 24 timmar vilket resulterade i stora besparingar. Det uppstod även kort efter uppstart behov av underhåll på högtrycksnätet då packningar till ventiler som ej var kopplade till det nya systemet var i behov av utbyte. Haake låssystem användes utan problem och ingen påverkan på produktionen kunde identifieras. Sedan uppstart har behov av att sektionera högtrycksnätet uppstått vid flera tillfällen och låssystemet har använts felfritt varje gång. Systemet från Haake ger även operatörerna ett säkert arbetssätt för att stänga av delar av systemet som inte funnits förut. Detta visar på behovet av att kunna sektionera och vilken potential som nu kan utnyttjas till fullo.

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att investeringen i sektioneringen av högtrycksnätet innebär en stor besparingspotential i och med en minskat behov av periodiskt totalstopp av hela bruket. Med nytänkande och sammarbete med Alnab löstes ett mångårigt problem med en lösning som går i Holmens ledord ansvar, mod och engagemang.

Alnab tackar för förtroendet. Trots den pressade tidsplanen hann allt bli levererat och installerat inom utsatt tid, mycket tack vare ett väl fungerande samarbete mellan alla inblandade parter under hela tiden.

För mer information kontakta:

Alnab Armatur AB

Telefon: 031-44 94 50

Fax: 031-44 24 55

e-post: alnab@alnab.se

Alnab ingår i Indutrade och är ett handelsföretag som erbjuder tekniskt kvalificerade systemlösningar. Sedan starten 1975 har vi vuxit till att bli en av Sveriges ledande leverantörer till processindustrin. Med stor kunskap om processer och den senaste tekniken kan vi förbättra, förändra, tänka nytt och tänka om för att ge dig en effektivare produktion, förbättrad driftsäkerhet och därmed ökad lönsamhet. Oavsett uppdragets karaktär är vårt mål alltid detsamma – att nå ditt.

Vi företräder tillverkare som är ledande inom sina respektive områden. Alla är valda med omsorg. Några kriterier vi tittar på är; innovativ konstruktionslösning, gott rykte och driftsäkerhet.

Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008 och ISO 14001. ISO-certifieringen gäller för hela verksamheten och har som huvuduppgift att sätta kvalitet och miljömedvetenhet i fokus.

Vårt huvudkontor ligger i Partille och vi har även lokalkontor i Stockholm och Luleå.