pumpar

Borex pumps

Borex Pumps fungerar sedan en omorganisering 2011 som Bornemanns dotterbolag med inriktining på excenterskruvpumpar.  Bornemann grundades 1853 i Obernkirchen, Tyskland och är idag tack vare sina tekniska innovationer och kostnadseffektiva lösningar världsledande inom sitt område.Det är framförallt dubbelskruvpumpen med externa lager som man tog patent på redan 1934 som gjort Bornemann till det respektabla namn man är idag. Under 1960-talet utvecklade man även trippelskruv- och excenterskruvpumpar och under 1980-talet även Multiphase pumpar med möjlighet att pumpa upp emot 98% gas.Effektivitet och tillförlitlighet är det främst som karaktäriserar Bornemann.

Fabrikatets representant i Sverige