pumpar

Bälgpumpar

Bälgpumpar tillhör familjen förträngningspumpar. Bälgen är monterad på en vevstake som roterar och skapar en fram-återgående rörelse som pressar samman bälgen och trycker ut media/gas samt suger in media när vevstaken drar isär bälgen.

Bälgpumpar drivs ofta av en elmotor som kan varieras steglöst. Bälgpumpar används i enklare doseringsapplikationer och inbyggnad i maskiner.

Bilden nedan som beskriver funktionen är hämtad från IWAKI pumpkatalog BAN series.

ban_2009_w.indd

Rekommenderade leverantörer