pumpar

Axiella pumpar

Axiella pumpar kallas även propellerpumpar. Axiella pumpar är vanliga inom applikationer där man eftersträvar höga flöden men där behovet av uppfordringshöjd inte är lika viktigt.

Axiella pumpar ingår i familjen rotordynamiska pumpar, där även radiella pumpar och halvaxiella (även kallade diagonal pumpar) pumpar ingår. Klassificeringen eller grupptillhörigheten är individuell och beror på pumpens specifika varvtal.

Flödet i axiella pumpar passerar rakt igenom pumphjulet utan att ändra riktning. Beroende på pumphusets utformning sker det antingen ingen riktningsförändring alls, eller först efter det att vätskan passerat pumphjulet.

Fördelar

Det som särskiljer axiella pumpar är det höga flödet vid relativt låga flöden. Exempelvis har en axiell pump upp till tre gånger högre flöde vid uppfordringshöjder lägre än fyra meter än exempelvis radialpumpar. Dessutom finns det möjlighet i vissa pumpar att förändra (detta gäller axialpumpar med justerbara blad) vinkeln på bladen och på så sätt förbättra/förändra pumpens prestanda (och verkningsgrad) i förhållande till vad applikationen kräver vid ett specifikt tillfälle.

Propellerbladen har också förhållandevis kort längd (kontaktyta med vätskan) och vrider inte vattenflödet (relativt liten riktningsförändring) i samma utsträckning som en radialpump. Axialpumpar har därför lägre förluster och högre verkningsgrad än andra rotordynamiska pumpar.

Drivning och motoreffekt

Pumphjulet eller propellern drivs av en motor (elmotor, förbränningsmotor) som oftast är monterad i linje med pumphjuls/propelleraxeln. För axiella pumpar med utloppet förskjutet 90 grader jämfört med inloppet (enligt bilden) förekommer det också installationer där pumpen drivs av motorn via en kuggväxel i koniskt utförande, då motorn monteras i linje med utloppsröret.

Till skillnad från radialpumpen som drar mer energi ju högre flöde pumpen förväntas ge, minskar effektförbrukningen för högre flöden i en axialpumpen. Detta är också en av de avgörande fördelarna för axiella pumpar när högre flöden skall pumpas.

På engelska kallar man dem axial pumps, propeller pumps eller axial flow pumps (AFP).

Rekommenderade leverantörer