Nyhet2015-06-23

Atlas Copco presenterar en omfattande innovasion innom vakuumteknologi

Stockholm, den 22 juni, 2015: Atlas Copcos nya serie GHS VSD+ skruvvakuumpumpar med variabel varvtalsstyrning (VSD) ger 50 % energibesparing och ökar samtidigt kundernas produktivitet.

Nu har Atlas Copco lanserat en banbrytande innovation inom vakuumteknik. Den nya vakuumpumpserien GHS 350-900 VSD+ ger användarna energibesparingar på cirka 50 % jämfört med traditionella roterande lamellpumpar. Nya GHS 350-900 VSD+ erbjuder många fördelar för kunder inom olika branscher och utgör ett stort steg framåt inom vakuumtekniken.

GHS VSD+-serien omfattar en ny generation högeffektiva, intelligenta vakuumpumpar med variabelt varvtal (VSD) från Atlas Copco. Dessa vakuumpumpar, som baseras på Atlas Copcos välkända och hållbara plug-and-play-principer, har konstruerats av vakuumtekniker för att ge maximal prestanda vid tryck som vanligen förekommer i industriella tillämpningar.

GHS VSD+-serien erbjuder:

– Energibesparingar på ca 50 %.

– En kombination av toppmodern teknologi, variabel varvtalsstyrning (VSD) och en innovativ inloppsreglerventil innebär ett stort steg framåt i effektivitet som dramatiskt minskar livscykelkostnaderna.

– Betydligt bättre prestanda jämfört med oljesmorda och torra lamellvakuumpumpar.

– Tyst drift – bullernivåerna ligger långt under jämförbara tekniker.

– Den inbyggda effektiviteten möjliggör hållbar produktivitet. Uppfyller kraven för energihushållning och miljöåtaganden enligt ISO 50001/14001.

– Minskad miljöpåverkan på grund av extremt hög oljebindningsförmåga vid alla arbetstryck – från extrema tryck till atmosfäriskt tryck.

Oöverträffade fördelar

GHS VSD+-serien har en mycket låg ljudnivå jämfört med andra vakuumpumpar på marknaden idag. Energiåtervinningen minimerar varmluften på arbetsplatsen – så att man slipper temperaturproblem i luftkonditionerade produktionsmiljöer. Den marknadsledande oljebindningsförmågan ger optimal kvalitet på frånluften, vilket bidrar till personalens välbefinnande (eftersom denna luft ofta används som inandningsluft). Man slipper även oljeutsläpp på fabriksgolvet, något som ofta förekommer vid användning av konventionella oljesmorda pumpar. Resultatet blir en avsevärt renare arbetsmiljö. Dessutom leder det till snabbare produktionscykler.

Plug-and-play-konstruktionen i GHS VSD+-serien säkerställer enkel och snabb installation, något som sparar tid och utrymme. Golvytan som krävs är ett av de minsta på marknaden – inte större än på en standardpall. Allt som behövs levereras som ett komplett paket.

Under utvecklingen av GHS 350-900 VSD+-serien närstuderade Atlas Copco varje enskild komponent för att identifiera var man kunde få effektivitetsvinster. Det nykonstruerade vakuumelementet ger exempelvis en betydligt högre livslängd än skruvkompressor- och lamellpumpar, liksom högre effektivitet. Den nya patenterade inloppsreglerventilen tillför modulering av vakuumstyrningen i samverkan med VSD-enheten för att minimera energiförbrukningen.

Atlas Copcos GHS VSD+-serie kommer att utökas med storlekar upp till 2 000 m3/h under sommaren 2015 och upp till 4 500 m3/h i början av 2016.

För mer information, kontakta:

Lars-Petter Mørck, Product Manager Vacuum Scandinavia
Telefon + 47 64860860, mobil +47 95427578
e-mail: lars.petter.morck@no.atlascopco.com

Esther Setina-Bergvall, Communications Manager Scandinavia
Telefon +46 (0)8 743 97 52, mobil +46 (0)727 45 97 52

 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Koncernen förser kunder med innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, bygg- och gruvdriftsutrustning, eldrivna verktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi.Företaget grundades 1873, har sitt huvudkontor i Stockholm och har en global närvaro i fler än 180 länder. 2014 hade Atlas Copco intäkter på 94 miljarder kronor (EUR 10,3) och fler än 44 000 anställda. Läs mer på www.atlascopco.com.

Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik tillhandahåller industriella kompressorer, vakuumlösningar, gas- och processkompressorer och expandrar, luft- och gasbehandlingsutrustning samt lufthanteringssystem. Affärsområdet stöds av ett globalt servicenätverk och tar fram innovationer för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olja och gas- samt processindustrin. De huvudsakliga enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Tyskland, USA, Kina och Indien.

Vacuum Solutions är en division inom Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Divisionen utvecklar, tillverkar och marknadsför vakuumpumpar, reningsutrustningssystem, ventiler och relaterade produkter huvudsakligen under varumärkena Edwards och Atlas Copco. De huvudsakliga marknadssegmenten är halvledare, platta bildskärmar, solpaneler, vetenskaplig och allmän vakuum. Divisionens fokus och huvudmålsättning är att ytterligare förbättra sina kunders produktivitet. Divisionen har sitt säte i Crawley, Storbritannien.