Nyhet2014-11-05

Astra Zeneca återupptar produktion

AstraZenecas anläggningar i Snäckviken, Södertälje har stått stilla i sju år men planeras åter tas i drift under höst/vinter 2015 för att tillgodose AstraZenecas behov av ökad produktion. Pumpar, omrörare och torkar ses nu över före uppstarten.

Spångs ProcessTeknik har fått förtroende att se över ett stort antal installerade pumpar, omrörare och torkar i en av AstraZenecas API-anläggningar i Snäckviken, Södertälje.

Den aktuell tillverkningsdelen har varit overksam i sju år men planeras åter tas i drift under höst/vinter 2015 för att tillgodose AstraZenecas behov av ökad produktion.

Arbetet innebär huvudsakligen följande:

  • Renovering och översyn av 40-tal utrustningar som pumpar, reaktorer och torkar.
  • Renoveringar av tätningar på befintliga pumpar, omrörare och torkar
  • Byte av lager, packningar, o-ringar och övriga slitdetaljer på roterande utrustningar, även elmotorer
  • Utvändig lackering av utrustningar -för att underlätta rengöring och för kunna se eventuellt läckage eller andra avvikelser under drift
  • Återmontering av utrustningar på plats samt axeluppriktning med laser

– Arbetet innebär också att vi lämnar förslag på nyinstallationer och uppgraderingar för bättre funktionslösningar, säger Tommy Spång på Spångs Process Teknik.

För mer information kontakta:

Spångs ProcessTeknik AB
Tel: 08-608 11 90
e-post: info@spangs.se
www.spangsprocessteknik.com