Nyhet2017-09-18

Armatec utvecklas och presenterar två kollegor på nya poster

Therese Magnusson, hittills avdelningschef för Teknisk Kundservice, tar sig an nya utmaningar inom Armatec då hon sedan 1 juli har tillträtt tjänsten som Försäljningsschef för Entreprenad Syd. Therese har mångårig erfarenhet inom Armatec, både på produkt- och servicesidan och hennes kompetens kommer att förstärka vår försäljningsavdelning och vårt erbjudande till våra kunder avsevärt. Hennes starka kundfokus och målinriktade sätt kommer att förse våra kunder med de bästa tekniska lösningarna utifrån deras behov.

Hampus Helgegren har tillträtt en ny tjänst inom Armatec som Marknads- och Produktansvarig inom vårt koncept Vatten- och Energimätning. Hampus kommer närmast ifrån vårt dotter- och servicebolag Mec-Con där han har stor erfarenhet av service inom teknisk armatur. Hans erfarenhet från Mec-Con tillsammans med hans bakgrund som Högskoleingenjör inom Mekatronik är ett välkommet och värdefullt tillskott till avdelningen.

Armatec utvecklar kundanpassade koncept inom flödesteknik för vatten, värme, kyla och process. Alla våra tekniska lösningar utgår från kundernas specifika problem och möjligheter. Målet är att förenkla kundernas vardag genom att leverera färdiga system, funktionslösningar eller produkter. Vi erbjuder olika koncept för bland annat värmeväxling, pump- och mätteknik, avstängning och automation, styr och reglerteknik samt energieffektivisering.

Armatec är ledande i branschen tack vare våra medarbetares breda och djupa tekniska kunskap. Vi samarbetar med entreprenörer och konsulter. Våra koncept används både av energi- och industrisektorn och aktörer inom fastighetsbranschen.

Concepts for flow technology

Våra olika koncept inom flödesteknik börjar med en tydlig och bärande idé. En kundanpassad lösning på ett tekniskt problem. Konceptet utgår alltid från de särskilda behov som finns i din verksamhet. Därefter utvecklas koncepten av våra skickliga, engagerade och nyfikna medarbetare. Målet är att leverera flexibla lösningar för specifika kundbehov som ger ökad livslängd, högre produktivitet och tillgänglighet – därmed bättre ekonomi över tid.

Armatec bildades 2003 men har mer än 60 års erfarenhet av branschen. Armateckoncernen finns i Sverige, Danmark, Norge, Finland och ägs av Ernströmgruppen. Vi representerar starka varumärken såsom Alfa Laval, Bernard Controls, LESER och Flowserve på den nordiska marknaden.

www.armatec.se