Nyhet2018-06-04

Armatec presenterar medarbetare på nya poster

Hampus Helgegren

Emelie Winbom, tar sig an nya utmaningar inom Armatec då hon från och med 21 maj har en ny roll som Marknads- och Produktansvarig på avdelningen Undercentraler och Energiteknik. Emelie har mångårig erfarenhet inom Armatec och har de senaste åren arbetat intensivt med vårt sortiment inom fjärrvärme- och fjärrkyla, främst med inköp och hantering av komponenter från Alfa Laval på avdelningen Kundsupport och Inköp. Med sin kompetens och sin långa erfarenhet inom kundservice kommer hon att förstärka vår produktavdelning på ett positivt sätt. Hennes starka kundfokus och målinriktade sätt kommer att förse våra kunder med de bästa tekniska lösningarna utifrån deras behov.

-Jag är oerhörd förväntansfull inför min nya roll. Att få dyka ner mer tekniskt inom det område jag har jobbat med i 3 år känns som en spännande utmaning, säger Emelie själv om sin nya roll.

Hampus Helgegren har sedan april tillträtt en ny tjänst inom Armatec som Marknads- och Produktansvarig inom Ventiler & Automation på avdelningen Teknisk Armatur och Pump. Hampus kommer närmast från en tjänst produktansvarig inom Energimätning. Dessförinnan arbetade Hampus på vårt dotter- och servicebolag Mec-Con där han har förvärvat stor erfarenhet av service inom teknisk armatur. Med hans teoretiska bakgrund som Högskoleingenjör inom Mekatronik, praktiska erfarenhet av teknisk armatur samt kännedom om produkterna kommer han att lyfta avdelningen ytterligare ett steg.

Det jag ser fram emot mest är att få jobba nära våra kunder och lösa deras tekniska utmaningar, berättar Hampus om sin nya tjänst.

Armatec utvecklar kundanpassade koncept inom flödesteknik för vatten, värme, kyla och process. Alla våra tekniska lösningar utgår från kundernas specifika problem och möjligheter. Målet är att förenkla kundernas vardag genom att leverera färdiga system, funktionslösningar eller produkter. Vi erbjuder olika koncept för bland annat värmeväxling, pump- och mätteknik, avstängning och automation, styr och reglerteknik samt energieffektivisering.

Armatec är ledande i branschen tack vare våra medarbetares breda och djupa tekniska kunskap. Vi samarbetar med entreprenörer och konsulter. Våra koncept används både av energi- och industrisektorn och aktörer inom fastighetsbranschen.

Concepts for flow technology

Våra olika koncept inom flödesteknik börjar med en tydlig och bärande idé. En kundanpassad lösning på ett tekniskt problem. Konceptet utgår alltid från de särskilda behov som finns i din verksamhet. Därefter utvecklas koncepten av våra skickliga, engagerade och nyfikna medarbetare. Målet är att leverera flexibla lösningar för specifika kundbehov som ger ökad livslängd, högre produktivitet och tillgänglighet – därmed bättre ekonomi över tid.

Armatec bildades 2003 men har mer än 60 års erfarenhet av branschen. Armateckoncernen finns i Sverige, Danmark, Norge, Finland och ägs av Ernströmgruppen. Vi representerar starka varumärken såsom Alfa Laval, Bernard Controls, LESER och Flowserve på den nordiska marknaden.

www.armatec.se