Nyhet2017-07-04

Armatec AB utvecklas och har förstärkt med tre nya medarbetare

Nya medarbetare på Armatec

Daniel Näsström förstärker vår försäljningsavdelning på entreprenadsidan, då han nyligen tillträtt en tjänst som Teknisk Säljare för Armatecs västra distrikt. Daniel har tidigare arbetat på IFAB Filtrering AB och kommer nu senast från Dhollandia.

Mia Höök (bilden) har nyligen tillträtt en tjänst som Marknads- och produktansvarig och förstärkt vår avdelning inom Teknisk armatur och pumpar. Mias produktansvar kommer att vara inom Ventiler och Automation där hon primärt kommer att arbeta med säkerhetsventiler. Hon är nyutexaminerad från Chalmers med inriktning mot kemiteknik.

Viktor Hansson har även han tillträtt en tjänst som Marknads- och produktansvarig och är ytterligare förstärkning till avdelningen Teknisk armatur och pumpar. Viktors produktansvar kommer att vara inom Återströmning, Tryckhållning och Expansion där hans primära produktansvar kommer att vara återströmningsskydd och luftavledare. Han har hittills arbetat som processingenjör och projektör inom badvattenrening på Weedo.

Armatec utvecklar kundanpassade koncept inom flödesteknik för vatten, värme, kyla och process. Alla våra tekniska lösningar utgår från kundernas specifika problem och möjligheter. Målet är att förenkla kundernas vardag genom att leverera färdiga system, funktionslösningar eller produkter. Vi erbjuder olika koncept för bland annat värmeväxling, pump- och mätteknik, avstängning och automation, styr och reglerteknik samt energieffektivisering. 


Armatec är ledande i branschen tack vare våra medarbetares breda och djupa tekniska kunskap. Vi samarbetar med entreprenörer och konsulter. Våra koncept används både av energi- och industrisektorn och aktörer inom fastighetsbranschen.

Concepts for flow technology

Våra olika koncept inom flödesteknik börjar med en tydlig och bärande idé. En kundanpassad lösning på ett tekniskt problem. Konceptet utgår alltid från de särskilda behov som finns i din verksamhet. Därefter utvecklas koncepten av våra skickliga, engagerade och nyfikna medarbetare. Målet är att leverera flexibla lösningar för specifika kundbehov som ger ökad livslängd, högre produktivitet och tillgänglighet – därmed bättre ekonomi över tid.

Armatec bildades 2003 men har mer än 60 års erfarenhet av branschen. Armateckoncernen finns i Sverige, Danmark, Norge, Finland och ägs av Ernströmgruppen. Vi representerar starka varumärken såsom Alfa Laval, Bernard Controls, LESER och Flowserve på den nordiska marknaden.

www.armatec.se