pumpar

Andritz

Andritz utvecklar och tillverkar standardiserade och kundanpassade centrifugalpumpar, skruvpumpar, hydrodynamiska skruvar och dränkbara motorer för ett brett spektrum av olika applikationer och branscher. Andritz har årtionden av erfarenhet av att bygga hydrauliska maskiner och omfattande process kunnande utgör grunden för den höga Andritz pumpens teknik.

Fabrikatets representant i Sverige