ventiler

AMAL

Amal levererar flamskydd (flamspärrar) både deflagration och detonation.

Fabrikatets representant i Sverige