Nyhet2016-05-26

Alnab deltog i den internationella konferensen CEM 2016 i Lissabon

Alnab deltog i den internationella konferensen CEM 2016 i Lissabon 18-20 maj.
CEM 2016 är ett tekniskt event, vilket ger en möjlighet för experter att dela kunskap och erfarenheter för att ytterligare förbättra noggrannheten, relevansen, tillförlitligheten och övervakningen av industriutsläpp.

CEM 2016 är den 12:e konferensen sedan starten 1997. Evenemanget har ägt rum i en mängd olika länder, inklusive Storbritannien, Nederländerna, Danmark, Frankrike, Schweiz, Italien, Tjeckien och Turkiet.
Dock säger arrangören Marcus Pattison;
”Målet har alltid varit detsamma; CEM skapades för att ge den senaste informationen om teknik, metoder, program, lagstiftning och standarder när det gäller mätning av luftföroreningar, inklusive partiklar, SO2, NOx, CO, CO2, VOC, spårföroreningar och växthusgaser.”

Det var första gången Alnab deltog i CEM. Vi tyckte att konferensen hade helt rätt inriktning och det var många intressanta seminarier.

För mer information kontakta:

Alnab Armatur AB

Telefon: 031-44 94 50

Fax: 031-44 24 55

e-post: alnab@alnab.se

 

Alnab ingår i Indutrade och är ett handelsföretag som erbjuder tekniskt kvalificerade systemlösningar. Sedan starten 1975 har vi vuxit till att bli en av Sveriges ledande leverantörer till processindustrin. Med stor kunskap om processer och den senaste tekniken kan vi förbättra, förändra, tänka nytt och tänka om för att ge dig en effektivare produktion, förbättrad driftsäkerhet och därmed ökad lönsamhet. Oavsett uppdragets karaktär är vårt mål alltid detsamma – att nå ditt.

Vi företräder tillverkare som är ledande inom sina respektive områden. Alla är valda med omsorg. Några kriterier vi tittar på är; innovativ konstruktionslösning, gott rykte och driftsäkerhet.

Vi är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2008 och ISO 14001. ISO-certifieringen gäller för hela verksamheten och har som huvuduppgift att sätta kvalitet och miljömedvetenhet i fokus.

Vårt huvudkontor ligger i Partille och vi har även lokalkontor i Stockholm och Luleå.