tatningar

AESSEAL

AESSEAL är en världsledande specialist inom mekaniska tätningar. Mekaniska tätningar förhindrar läckage av vätskor och gas i industriella pumpar och roterande utrustning, vi levererar till alla större segment såsom olja & gas, läkemedel-, kemi-, biobränsle-, energi-, papper & massa, gruv- och stålindustri mm.

AESSEAL har egen representation i Sverige under namnet AESSEAL Sweden AB. I Norge heter vi AESSEAL Norway AS.

Förutom att vi lägger stor vikt vid kvalitet, är service av högsta prioritet för oss alla inom AESSEAL. Vi vet att industrin behöver god service för att kunna fungera.

Redan år 1983 klev AESSEAL in i en bransch som dominerades av några stora internationella aktörer. För att kunna ta sig in på marknaden och överleva var det nödvändigt att påvisa klara konkurrensfördelar med de egna produkterna. Nu många år senare visar vår årliga expansionstakt på 25 procent att våra rekommendationer och produkter fungerar, samt att AESSEAL är en stark aktör på marknaden.
AESSEAL tillhör världens största företag inom utveckling och tillverkning av tätningar och packningar för industrin. Företaget finns representerat i alla världsdelar och har ca 50 egna bolag samt 150 distributörer i världen. Vi har egen representation i Sverige under namnet AESSEAL Sweden AB. I Norge heter vi AESSEAL Norway AS.
Sverigekontoret ligger i Stockholm, Norgekontroret ligger i Olso. Välutbildad personal är beredd att hjälpa kunderna med rekommendationer för den allra bästa lösningen av deras tätnings- och packningsproblem.
Företaget startade i England och var först i branschen att bli certifierat enligt ISO och har idag certifiering enligt ISO 9001 samt ISO 14001

Fabrikatets representant i Sverige