pumpar

3V Tech Cogeim

3v Tech Cogeim är en världsledande leverantör av vakuumtorkar & Filter / Torkare för fast-flytande separation.

FilterTorkare skapades i syfte att separera fasta ämnen från vätskor med den extra fördelen av att ta bort orenheter och torkning i en operation. Tack vare egenskaperna hos filterorkar, kan de grundläggande funktioner utföras utan att utsätta operatörer att produkter och utan att förorena själva produkten eller miljön. Cogeim har specialiserat lösningar för att hålla processen helt innesluten under lastning och urladdningsoperationer.