ventiler

3 vägs ventil

En 3-vägs ventil har ett inlopp och två utlopp och används för att fördela två flöden, antingen som

1) Blandningsventil, eller
2) Fördelningsventil

3 vägs ventilens funktion ger alltså möjlighet att rika om ett flöde, det vill säga byta vilken av de två ”ut” portarna som används. För kulventiler i trevägsutförande finns det så kallad L- eller T-borrad kula, vilken som ska användas avgörs av den aktuella applikationen. För anslutning av ventilen till systemet kan man välja mellan gängat eller flänsat utförande.

 

Flödesvägar

3 vägs ventil karaktäriseras av sina tre portar A, B och C och definieras genom sitt Kv värde, dvs förmågan att släppa igenom ett flöde i kubikmeter per timme (m³/h) vid differenstrycket 1 bar.

Används ventilen som blandningsventil, vanligen i värmesystem för att reglera ock kontrollera kyla eller värme genom ett element, golvvärme eller liknande används olika flödesriktningar t.ex. 1) Vätskan strömmar genom port A och ut genom port B och C eller genom B eller C. 2) Vätskan flödar in genom port B och C alternativt B eller C och ut genom port A.

En 3 vägs ventil är normalt utrustad med ett elektriskt eller pneumatiskt ställdon eller alternativt en termostatstyrning.