ventiler

2 delad kulventil

En 2 delad kulventil går att ta isär i två delar för enkel service av kulan och tätningsytor, men bara när ventilen är lös och inte monterad i systemet.

2 delad kulventil går att få med eller utan montagefläns för manöverdon i alla storlekar (från storlek DN8), vilket gör det till en lämplig ventil att använda där handmanövrering är uteslutet.

 1. Ventilhus
 2. Fläns
 3. Kula
 4. Tätning
 5. Säte
 6. Skruv
 7. Mutter
 8. Spindel
 9. Spindeltätning
 10. Saknas
 11. Glandmutter
 12. Glandpackning
 13. Spak
 14. Spakmutter
 15. Hylsa
 16. Gland

Ventilerna finns som andra kulventiler i olika material som plast och olika metaller men rostfritt stål är vanligast förekommande. Tvåvägs ventiler används oftast för på/av stängnings funktion som isolering av flöde och kan fås med fullt genomlopp vilket ger minimala tryckfall vid fullt öppen ventil. Reglering från av eller på sker genom att justera spaken ett kvarts varv, 90° grader, vilket vrider kulan i huset lika mycket.

Den 2 delade ventiltypens enkla konstruktion gör den billig i inköp, de är också enkla att reglera vilket lett till omfattande användning inom i stort sett alla förekommande industrier och applikationer. Dessutom har kulventiler generellt låga friktionsmotstånd vilket gör att differenstrycket eller tryckfallet är relativt lågt i förhållande till andra ventiltyper. Det gör att den blir en billig ventil inte bara att köpa utan även att driftskostnaden blir lägre än motsvarande storlek av andra ventiler.

Rekommenderade leverantörer