ventiler

1 delad kulventil

En 1 delad kulventil är oftast gjuten i ett stycke, den är alltså inte delad. Ventilhuset består av ett rör med tre hål där två av hålen används för vätskeflöde, inlopp och utlopp, och det tredje hålet är en genomföring för spindeln som förbinder manöverdonet eller spaken med kulan som släpper igenom eller hindrar flödesbanan.

Kulventiler Argus BK från Fagerberg

Rekommenderade leverantörer