pumpar

Zenit Pump

Zenit Pump tillverkar främst avloppspumpar och dränkbara pumpar. Zenit Pump är ett Italienskt fabrikat.

Fabrikatets representant i Sverige