Nyhet2021-01-11

Zander & Ingeström blir Master Distributor för Alfa Laval

Christian Berner Tech Trade AB förvärvade Alfa Tec Sweden AB i oktober 2020 och sedan dess har planering pågått för att implementera verksamheten i Zander & Ingeström AB. Från 1 januari 2021 blir Alfa Tec Sweden AB en del av Zander & Ingeström AB och ger en tydlig förstärkning inom livsmedel och läkemedel.

Alfa Lavals sortiment av pumpar tillgodoser varje behov av skonsam pumpning av alla slags vätskor med alla viskositeter i hygieniska applikationer. Centrifugalpumpar kombinerar hög effektivitet med skonsam produktbehandling. Positiva deplacementpumpar används i praktiskt taget alla industrier där skonsam, hygienisk behandling av viskösa produkter är ett krav. Vätskeringpumpar är konstruerade för pumpning av vätskor som innehåller luft eller gas.

Detta innebär att Zander & Ingeström blir Master Distributor för Alfa Laval Nordic AB och erbjuder kunskap och tekniska lösningar av Alfa Lavals sanitära processkomponenter samt konsultation, rådgivning, utbildningar och service för kunder i första hand inom livsmedels- och läkemedelsindustrin i hela Sverige.

För Z&I innebär detta att förutom Alfa Lavals pumpar kommer vi att erbjuda värmeväxlare, ventiler, tankutrustning och rördelar

Alfa Tec´s specialister på Alfa Lavals sortiment kommer från 1/1 2021 vara anställda av Zander & Ingeström.

För mer information kontakta

Zander & Ingeström AB
Telefon: 08 – 80 90 00
Fax: 08 – 80 90 73
E-post: zander.ingestrom@zeta.se
Hemsida: http://zeta.se