Nyhet2016-09-14

Xylem öppnar nytt besökscentrum

Den första september 2016 öppnar Xylem ett nytt besökscenter intill produktionsenheten i Emmaboda. Det 400 m2 stora besökscentret rymmer en utställningslokal, konferensutrymme och kontor.

Uppskattningsvis besöker 1 500 personer från hela världen fabriken i Emmaboda varje år, med det nya centrat finns möjlighet att ta emot ännu fler och erbjuda en förstklassig upplevelse. Xylem erbjuder ett 40-tal varumärken globalt. I Emmaboda produceras Flygtpumpar, varför det övervägande är dessa pumpar som visas i besökscentrums showroom. I Xylems övriga  produktsortiment ingår även pumplösningar för hela vattencirkeln, för renvatten, cirkulation, tryckstegring, smutsvatten, dränering, vattenrening liksom övervaknings-/ och larmsystem med produktion i Europa och USA. Med varumärken som Flygt, Lowara, Sanitaire, Leopold och Godwin har Xylem ett brett utbud av produkter och lösningar. I centret finns möjlighet att hålla utbildningar för kunder och samarbetspartners.

Det nya besökscentret möjliggör demonstrationer av tekniska lösningar för fler kunder än tidigare och syftar till ökat utbyte och kunskapsöverföring. Besökscentret kommer också fylla en viktig funktion i utbildningssyfte och öka förståelsen för den avancerade teknik som används för att utveckla lösningar som kan lösa olika vattenutmaningar lokalt och globalt. En yta i centret kommer att avsättas för att visa den senaste tekniken och innovationer såsom Flygt Concertor som lanseras på VA-mässan den 27-29 september i Jönköping. Det första pumpsystemet i världen som kännetecknas av integrerad intelligens.

En interaktiv avdelning med pekskärmar finns framtagen där besökarna kan läsa om olika exempel på hur Xylem framgångsrikt hittat lösningar på uppdrag av olika kunder i hela världen. Här kan man som besökare även läsa om Xylems initiativ, Xylem Watermark, som syftar till att med kunskap och medel hjälpa människor i utsatta områden att få tillgång till rent vatten.

Om Xylem

Xylem (XYL) är en ledande global leverantör av vattenteknologi, som hjälper sina kunder att transportera, behandla, testa och effektivt använda vatten för allmännyttiga ändamål, i fastigheter för boende och kommersiellt bruk, samt inom industri och jordbruk. Företaget är verksamt i mer än 150 olika länder genom ett antal marknadsledande produktvarumärken och dess personal besitter bred expertis med starkt fokus på att finna lösningar lokalt på världens mest komplicerade vatten- och avfallsvattenproblem. Xylem har sitt huvudsäte i Rye Brook, New York, och hade år 2015 årliga intäkter på 3,7 miljarder dollar och cirka 12 500 anställda runt om i världen. Under de senaste fyra åren har Xylem funnits med på Dow Jones Sustainability Index för främjande av hållbara affärsmetoder och lösningar runt om i världen. Sedan 2013 har företaget dessutom uppfyllt kraven för att ingå i FTSE4Good Index Series.

Namnet Xylem härstammar från klassisk grekiska och är den vävnad som transporterar vatten i växter. Namnet belyser vår ingenjörskonst inom vattenområdet genom att förknippa den med den bästa sortens vattentransport – den som finns i naturen. För mer information, besök oss på www.xylem.com/se