Nyhet2015-09-10

Xylem lanserar ny, uppgraderad mjukvara till Flygt SmartRun®

SmartRun är en styr- och reglerlösning för avloppspumpstationer med en eller två pumpar. Det är en integrerad del i Flygts Experior-sortiment och ser till att pumpen sköter sig själv.

Nu lanserar Xylem en ny, uppgraderad mjukvara som sparar energi och optimerar pumpdriften ytterligare. Den nya versionen erbjuder:

  1. Kommunikation med överordnat system vilket innebär att driftsdata blir tillgänglig liksom larmfunktion. Ett exempel på överordnat system är vårt eget Flygt AquaView som i kombination med vår pumpstyrning Flygt MyConnect ger optimal funktionalitet.
  2. Förfinad sumprengöring. Nu kan du själv ställa in tiden för sörpling för optimal rengöring och minimering av lukt. Flygt SmartRun® levereras med en grundinställning för denna funktion.
  3. Förbättrad rengöring av pumpsumpen då Flygt SmartRun® nu kan köras tillsammans med en spolventil.
  4. Automatisk, regelbunden motionskörning av pumpen under perioder när inget inflöde finns för att undvika driftstörningar.
  5. Justera och ställ in gångtiden vid höga nivåer. Denna var tidigare inte justerbar.

Kontakta oss för mer information om Xylem Smart Run

Xylem Sverige

Tel: 08-475 60 00

e-post: info.sverige@xyleminc.com

Om Xylem

Xylem (NYSE: XYL) är en ledande global leverantör av vattenteknologi, som hjälper sina kunder att transportera, behandla, testa och effektivt nyttja vatten för allmännyttiga ändamål, i fastigheter för boende och kommersiellt bruk, samt inom industri och jordbruk. Företaget är verksamt i mer än 150 olika länder genom ett antal marknadsledande produktvarumärken och dess personal besitter bred expertis med starkt fokus på att finna lösningar lokalt på världens mest komplicerade vatten- och avfallsvattenproblem. Xylem har sitt huvudsäte vid Rye Brook, New York, och hade år 2013 årliga intäkter på 3,8 miljarder dollar och cirka 12 500 anställda runt om i världen. Under de två senaste åren har Xylem omnämnts på Dow Jones Sustainability World Index för främjandet av hållbara affärsmetoder och lösningar runt om i världen.

Namnet Xylem härstammar från klassisk grekiska och är den vävnad som transporterar vatten i växter. Namnet belyser vår ingenjörskonst inom vattenområdet genom att sammanlänka den med den bästa vattentransporteringen som finns – den som pågår i naturen. För mer information, besök oss på www.xyleminc.com/se