Nyhet2018-09-06

XLC – en genialisk pumpnyhet

Netzsch XLC – en genialisk pumpnyhet som minskar energikostnaden och ökar pumpens livslängd

De bästa tekniska idéerna är ofta så genialiskt enkla, att när de presenteras första gången förundras många över att ingen har kommit på idén tidigare eftersom den har något självklart över sig. I ett slag förvandlas konkurrerande produkter till museiföremål.

Netzsch, en världsledande tillverkare av excenterskruvpumpar, har precis släppt en sådan produktnyhet. Den heter XLC (röda pilen) och är en genialisk funktion hos Nemo-pumpen som minskar pumpens energiförbrukning samt tredubblar dess livslängd.

XLC kommer förmonterad på nya Nemo-pumpar och kan enkelt eftermonteras på äldre pumpar av NM-typ.

XLC bygger på en patenterad lösning som är helt unik i sitt slag: statorn, dvs det gummihölje som omsluter pumpens snurrande rotor, kan med hjälp av XLC-mekanismen sträckas ut eller tryckas ihop. Det här låter kanske inte så märkvärdigt för lekmannen, men för folk i branschen väntar en närmast religiös upplevelse. För med XLC kan man anpassa pumpens hydrauliska verkningsgrad till det aktuella behovet. Har man exempelvis 6 bar och behöver 12 kan pumpen enkelt ställas om. Hur stor energibesparing detta ger finns det ännu inga beräkningar på, men på Zander & Ingeström uppskattar vi att tio procent är en realistisk siffra.

Netzsch XLC

Utöver energibesparingen kommer pumpens livslängd att öka väsentligt, upp till tre gånger. För när pumpen så småningom tappar kapacitet på grund av normalt stator- och rotorslitage, behöver man inte byta rotor eller stator utan endast komprimera statorn, så att kontaktytan mellan stator och rotor förskjuts från rotorns och statorns slitna ytor. Därmed stoppas återläckaget.

En viktig miljöpoäng är också att hela statorn är återvinningsbar. I motsats till andra pumpar byter man endast gummit medan statorns metallhölje kan användas på nytt.

Sammanfattningsvis: XLC är en produkt som kommer att spara energi, miljö och ytterst pengar åt varje ägare av Nemo excenterskruvpumpar.

Kontakta Zander & Ingeström för mer information.

Zander & Ingeström AB
Telefon: 08 – 80 90 00
Fax: 08 – 80 90 73
E-post: zander.ingestrom@zeta.se
Hemsida: http://zeta.se