ovrig-utrustning

Vibrationsmagneter

Finns för anslutning till växelströmsnätet eller via envägslikriktare och i både öppet och kapslat utförande.