matinstrument

Ventil magnet

Solenoider för både hydraul- och pneumatikventiler. Finns många olika utföranden, från små solenoider med två lägen för pneumatik till stora med kontinuerlig lägesgivare för hydraulik.
Olika fästen och kabelanslutningar
Trycktätt utförande upp till max 350 bar statiskt tryck
Kort responstid, liten hysteres
Finns med manuell tvångsstyrning
Kan fås med linjärt förhållande mellan ström och kraft
Finns i ATEX-utförande