pumpar

Vaughan

Chopper Pumps – Skärande centrifugal pumparVaughans centrifugalpumpar skär sönder allt inkommande material innan det pumpas vidare, vilket inte bara förhindrar igensättning av pumpen, utan även underlättar för övriga applikationer senare i processen.Vaughan pumpen används med fördel där det finns problem med igensättning, eller där mediet behöver skäras för att kunna pumpas. Vanliga applikationer är:
-Cirkulation i rötkammare
-Omrörning i rötkammare
-Pumpstationer
-Pappers- och massaindustrin, t ex avbarkning, sumpar, processavlopp
-Livsmedelsindustrin, t ex avfall, kött- och fiskrens, skal
Rotamix OmrörareRotamix är ett kostnadseffektivt system för att röra om och finfördela fasta partiklar i stora volymer och ett konkurrenskraftigt alternativ till propeller- och luftomrörning i bassänger, tankar och rötkammare. Rotamix har inga rörliga komponenter inne i tanken, vilket minimerar underhållet. Omrörningen sker med en Vaughan chopperpump och fasta injektormunstycken.
 
En vanlig applikation är omrörning i rötkammare, där Rotamix ger:
-Garanterad omrörning av hela volymen
-Jämn och hög temperatur överallt
-Ingen sedimentering
-Inget skumtäcke Chopperpumpens kontinuerlige sönderskärning av grövre partiklar ger en större angreppsyta för bakteriefloran

Fabrikatets representant i Sverige