ovrig-utrustning

Vattenståndsställ

Mätning av vattennivå i tank, cistern eller kärl.