matinstrument

Varmvattenmätare

Varmvattenmätare är ofta av typerna vinghjulsmätare eller turbinhjulsmätare för olika mätnoggrannhet och anslutning av diverse puls och datautgångar. För mätning av flöden på ledande vätskor kan även induktiva givare användas. Dessutom finns ultraljudsmätare som är lämpliga för hetvatten och som även kan användas till applikationer med fullt kondenserad ånga.