ovrig-utrustning

UV-technology

Produkter för rent, klart och luktfritt vatten. Fritt från virus bakterier och sporer.
Applikationer för UV-anläggningar/UV-aggregat:Fartyg och oljeplattformar,  avloppsverk, livsmedels- och läkemedelsindustrier,  sjukhus,  fiskodlingar mm.

Fabrikatets representant i Sverige