ovrig-utrustning

UV anläggningar

UV-ljus, är elektromagnetisk strålning med kortare våglängd (10-340 nm) än det synliga ljusets. UV-ljus används i allt större utsträckning för desinfektion av mikroorganismer. För att generera UV-ljus används UV-lampor (lågtryckslampa alt. Medeltryckslampa). UV-lamporna sitter monterade i ett kvartsglas inuti en UV-reaktor och tillför en viss UV-dos till vattnet som bl.a. beror av vattnets kvalite och flödeshastighet genom UV-reaktorn.UV-aggregaten används också som desinfektion av utgående avloppsvatten samt för olika processvatten inom läkemedel-, bryggeri-, livsmedel-, massa- och pappersindustrin.

Rekommenderade leverantörer