Nyhet2016-04-20

Uppgradera till nya PIPE-FLO Professional

Nya versionen av PIPE-FLO Professional beräknar bland annat värmeväxlare med vätskeegenskaper enligt NIST, innehåller funktioner för simulering och beräkning av pumpsystem med slurries och pappersmassa enligt TAPPI.

Nya PIPE-FLO Professional version 15.1 kombinerar flera nya funktioner som förbättrar användarvänligheten samt tillför nya användningsområden. Förutom funktionaliteten från tidigare versioner där hydrauliska beräkningar, simulering och felsökning av pumpsystem möjliggörs genom att specificera pumpar, ventiler, värmeväxlare, rörledningar och rörkomponenter samt tankar och all annan utrustning enligt tillverkarens specifikation.

Pappers och massa industrier

  • Beräkna och simulera pumpsystem för pumpning av pappersmassa
  • Beräkna och simulera pumpsystem för olika slurries
  • Nya beräkningar som inkluderar bl.a. Vmax för massasuspensioner
  • Tryckfall och motståndskoefficienter för pappersmassa i rörledningar, genom ventiler och rörkomponenter som rörkrökar, inlopp, utlopp, rörförgreningar, rörförminskningar eller förstoringar etc.
  • Simulera och beräkna modeller (pumpsystem) med både slurries, pappersmassa, kemikalier eller andra vätskor i samma modell

PIPE-FLO Professional ver. 15.1 har utvecklats med samma beräkningsalgoritm (kräver licens) som tidigare fanns i specialversionen PIPE-FLO Stock, för pappersmassa. Där finns också möjligheten att beräkna vätskeegenskaper enligt TAPPI standard TIP 0410-14 och Goulds PulpFric program.

Applikationer med värmeväxlare

  • Beräkna värmeväxlare av olika konstruktionstyp och storlek
  • Hanterar olika tekniker, motströms- och medströmsvärmeväxlare
  • Beräkna olika vätskors specifika värmekapacitet

Oavsett typ eller storlek hanterar PIPE-FLO Professional de värmeväxlare (platt, mantel och tub) som är vanligast förekommande på marknaden förutsatt att man matar in rätt uppgifter när man specificerar sin värmeväxlare.

För applikationer där värmeväxlare skall dimensioneras, simuleras eller felsökas har den nya versionen installerade egenskaper med olika vätskors specifika värmekapacitet. Användaren kan välja bland de hundratals olika vätskor med respektive egenskaper som finns i programmets databas. Väskorna som finns tillgängliga är importerade från NIST vätsketabeller, ESI eller MKS vätsketabeller, TAPPI tabeller för pappersmassa. Vätskor med olika egenskaper kan också skapas av användaren själv, vilket innebär att man kan skapa sina egna vätskor.

För mer information: info@pumpportalen.se