Nyhet2015-06-18

Unik filterinstallation av Malmberg till Hässleholms avloppsreningsverk

Redan på 1970-talet byggde Malmberg Hässleholms avloppreningsverks filter. Nu bygger vi om dem med modern teknik för att möta framtida reningskrav och ökade belastningar. Det kommer ske med filterbottensystemet Triton®. Malmberg har dimensionerat och installerat många filter med Triton® på dricksvattensidan men för Hässleholm blir det en unik installation eftersom det kommer bli det allra första avloppsreningsverket i europa som har sandfilter med Tritontekniken. Malmberg tar också ett funktionsansvar för partikelavskiljningen. Våren 2016 ska de nya filtrena vara färdiga för filtrering.

Triton® filterbottensystem har en mängd fördelar framför konventionella dysbottenfilter. Gå vidare och läs mer om Tritonsystemet på malmberg.se och se filmen hur det funkar.

Malmberg är ett miljöteknikföretag med fokus på utförande av anläggningar för vattenrening, biogas, geoenergi och borrning. Vårt huvudkontor ligger i Yngsjö nära Kristianstad. Vi är familjeägda sedan 1866 och vi är 180 medarbetare som arbetar för en bättre miljö under devisen ”Ren energi. Rent vatten”.

Kontaktpersoner

Anders Månsson, Kommunikationschef
Tel. 044-7801912