ventiler

Tryckregulator

En tryckregulator är en variant av en ventil, där flödet kontrolleras för att producera ett visst tryck nedströms. De används ofta för att kontrollera flödet av gas från en gascylinder. En back-tryckregulator är en variant av en ventil där flödet kontrolleras för att upprätthålla ett visst tryck uppstöms.