matinstrument

Transmitter

Transmitter för mätning av differenstryck i flytande eller gasformiga medier.