Nyhet2018-03-28

Trådlös smörjmängdsövervakning

WLubeMon övervakar att rätt mängd fett och i rätt tid har tillförts lagret, grundprincipen för fungerande fettsmörjning.

Mätaren monteras så nära smörjpunkten som möjligt för bästa möjliga övervakning.

Systemet är helt självständigt och kan övervaka all fettsmörjning – från i stort sett alla typer av automatiska smörjsystem till manuell smörjning.

Liknande system men med kablar har funnits sedan en tid tillbaka och nackdelarna har varit dyr installation av kablar, kabelkontakter som skadats och orsakat kontaktfel.

WLubeMon består av en noggrann fettmätare som mäter den fettmängd som matas in i smörjpunkten. Mätaren kommunicerar trådlöst med en styrenhet för kontinuerlig övervakning. Styrenheten erbjuder larm för lågt eller högt fettflöde-, statistik- och loggningsfunktioner.
Till styrenheten kan upp till 20 fettmätare anslutas, i normala fall upp till 75 meter från styrcentralen.

Fettmätarens batteri har en livslängd på minst 15 år.

Statusen för varje smörjpunkt visas tydligt. Styrcentralen är mycket användarvänlig och logisk med touch-färgskärm.

”Vi är helt övertygade om att många kostsamma lagerhaverier kommer att undvikas med detta system då man direkt får ett larm vid bristfällig smörjning”.

Assalub AB

Prästängsvägen 15,597 30 Åtvidaberg
Tel: +46 120 358 40
Email: info@assalub.se
Internet: www.assalub.se