pumpar

Todo AB

TODO AB är tillverkare av TODO-MATIC droppfria kopplingar samt andra produkter för säker hantering av olja, gas och kemikalier. Av vår försäljning går 85% på exportmarknader och återfinns på tankbilar, tankvagnar (järnväg), oljeplattformar, flyg mm.

Adresser

Epost:

Telefon:

Fax:

http://www.todo.se/