ventiler

Termostatventiler

Termostatventiler används vid såväl kylning som uppvärmning. Termostatventiler är självverkande, dvs de behöver ingen tillförd energi som tryckluft eller elektricitet för att fungera.
Termostatventiler, applikationerHydrauliska system, Biomassapannor, Formsprutningsmaskiner, Kompressorer, Vakuumpumpar, Kemtvättsmaskiner, Destillationsanläggningar, Ångpannor, Autoklaver
Termostatventiler, funktionTermostatiska ventiler används som en självverkande proportionalregulator för styrning av kylvatten. Då ventilerna konstant anpassar sig till genomströmningsmängden efter behov och är effektiva som temperaturreglerare. Den eftersträvade temperaturen upprätthålls konstant utan överkonsumtion av kylvatten i kylsystemen.